تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > ساير > نماينده وزير در پروژه احداث زيرساخت‌هاي آب، برق و فاضلاب واحدهاي مسكن مهر - آقاي مهندس عبدالله سرتيپ

ساير

نماينده وزير در پروژه احداث زيرساخت‌هاي آب، برق و فاضلاب واحدهاي مسكن مهر - آقاي مهندس عبدالله سرتيپ‌زادي
1399/01/24