اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مديران كل > حوزه وزارتي > مديركل دفتر روابط عمومي و اطلاع رساني - سركار خانم دكتر صديقه ببران