اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مديران كل > حوزه وزارتي > مديركل دفتر مديريت بحران وپدافند غيرعامل - آقاي ميثم جعفرزاده
مديركل دفتر مديريت بحران وپدافند غيرعامل - آقاي ميثم جعفرزاده
1392/12/26