اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مديران كل > حوزه وزارتي > سرپرست دفتر بازرسي و مديريت عملكرد وزارت نيرو - جناب آقاي كامبيز اقبالي
سرپرست دفتر بازرسي و مديريت عملكرد وزارت نيرو - جناب آقاي كامبيز اقبالي
1398/01/18