اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مديران كل > حوزه وزارتي > مشاور وزير و مدير كل دفتر بازرسي و مديريت عملكرد وزارت نيرو - سركار خانم مهندس مريم كارگر نجفي