اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مديران كل > معاونت آب و آبفا > مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا - آقای مهندس ابراهیم نیا
مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا - آقای مهندس ابراهیم نیا
1393/04/01