اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مديران كل > معاونت آب و آبفا > مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا - سركار خانم دكتر صديقه ترابي
مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا - سركار خانم دكتر صديقه ترابي
1397/02/15