اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مديران كل > معاونت برق و انرژی > مديركل دفتر برنامه ريزي كلان برق و انرژي - آقاي مهندس محمد علي شفيع زاده
مديركل دفتر برنامه ريزي كلان برق و انرژي - آقاي مهندس محمد علي شفيع زاده
1396/01/27