اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مديران كل > معاونت برق و انرژی > مديركل دفتر راهبري و نظارت بر توليد برق - جناب آقاي مهندس محمد علي فرحناكيان
مديركل دفتر راهبري و نظارت بر توليد برق - جناب آقاي مهندس محمد علي فرحناكيان
1396/01/27