اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مديران كل > معاونت برق و انرژی > مدير كل دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع برق - آقاي مهندس عبدالصاحب ارجمند
مدير كل دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع برق - آقاي مهندس عبدالصاحب ارجمند
1396/01/19