اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مديران كل > معاونت برنامه ریزی و اقتصادی > مديركل دفتر برنامه ریزی راهبردي و تلفیقی - جناب آقاي مهندس يزدان رضايي
مديركل دفتر برنامه ریزی راهبردي و تلفیقی - جناب آقاي مهندس يزدان رضايي
1396/04/19