اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مديران كل > معاونت برنامه ریزی و اقتصادی > سرپرست دفتر فناوري اطلاعات و آمار - آقاي عليرضا حسين آبادي
سرپرست دفتر فناوري اطلاعات و آمار - آقاي عليرضا حسين آبادي
1398/01/10