اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مديران كل > معاونت تحقیقات و منابع انسانی > مديركل دفتر توسعه مديريت و تحول اداري - آقاي دكتر خليل بانان عباسي
مديركل دفتر توسعه مديريت و تحول اداري - آقاي دكتر خليل بانان عباسي
1391/02/10