اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مشاورين معاونين > مشاور معاونت آب و آبفا - آقاي دكتر ضرغامي

معاونين و مشاورين وزير

مشاور معاونت آب و آبفا - آقاي دكتر ضرغامي
1398/01/18