اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مشاورين معاونين > مشاور معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي - خانم دکتر نسترن رحیمی

معاونين و مشاورين وزير

مشاور معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي - خانم دکتر نسترن رحیمی
1393/06/09