اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مشاورين معاونين > مشاور معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي - آقاي سيدعباس جعفري

معاونين و مشاورين وزير

مشاور معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي - آقاي سيدعباس جعفري
1390/10/20