اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مشاورين معاونين > مشاور معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي - آقاي علی اصغر خدارحمی

معاونين و مشاورين وزير

مشاور معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي - آقاي علی اصغر خدارحمی
1393/06/03