اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مشاورين معاونين > مشاور معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي - جناب آقای حجت اله سوری

معاونين و مشاورين وزير

مشاور معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي - جناب آقای حجت اله سوری
1393/09/05