تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مشاورين معاونين > مشاور معاونت تحقيقات و منابع انساني - آقای دکتر بیژن فرامرزی

مشاورين معاونين

مشاور معاونت تحقيقات و منابع انساني - آقای دکتر بیژن فرامرزی
1390/05/23