اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مشاورين معاونين > مشاور معاونت تحقيقات و منابع انساني - آقای مهندس محمد حسين خرازي فرد

معاونين و مشاورين وزير

مشاور معاونت تحقيقات و منابع انساني - آقای مهندس محمد حسين خرازي فرد
1392/09/11