اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > معاوين و مشاورين وزير > مشاور وزير در امور بين‌الملل و سرپرست مركز توسعه صادرات و پشتيباني صنايع آب و برق - آقاي دكتر فرهاد

معاونين و مشاورين وزير

مشاور وزير در امور بين‌الملل و سرپرست مركز توسعه صادرات و پشتيباني صنايع آب و برق - آقاي دكتر فرهاد يكه يزدان‌دوست
1396/12/13