اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > معاوين و مشاورين وزير > سرپرست وزارت نيرو - جناب آقاي ستار محمودي

معاونين و مشاورين وزير

سرپرست وزارت نيرو - جناب آقاي ستار محمودي
1396/05/29
Vazir-Satar-96.jpg