اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > معاوين و مشاورين وزير > مشاور وزير در امور برنامه‌ريزي و توسعه پايدار - دكتر محمد فاضلي

معاونين و مشاورين وزير

مشاور وزير در امور برنامه‌ريزي و توسعه پايدار - دكتر محمد فاضلي
1396/08/17