اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > معاوين و مشاورين وزير > معاونت آب و آبفا - آقاي مهندس قاسم تقي‌زاده خامسي

معاونين و مشاورين وزير

معاونت آب و آبفا - آقاي مهندس قاسم تقي‌زاده خامسي
1397/11/13