اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان خراسان شمالي - آقاي مهندس غلامحسين ساقي

آّبفای شهری

مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان خراسان شمالي - آقاي مهندس غلامحسين ساقي
1395/06/27