اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان سمنان - جناب آقاي مهندس محمد طاهري

آّبفای شهری

مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان سمنان - جناب آقاي مهندس محمد طاهري
1395/12/24