اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان كهكيلويه و بويراحمد - آقاي مهندس علي جان صادقپور

آّبفای شهری

مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان كهكيلويه و بويراحمد - آقاي مهندس علي جان صادقپور
1390/02/07