اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آب منطقه اي > سرپرست شركت آب منطقه‌اي استان آذربايجان شرقي - آقاي يوسف غفارزاده

آب منطقه ای

سرپرست شركت آب منطقه‌اي استان آذربايجان شرقي - آقاي يوسف غفارزاده
1397/01/16