اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > مدیرعامل شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي - آقاي علیرضا ایمانلو

آّبفای شهری

مدیرعامل شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي - آقاي علیرضا ایمانلو
1395/11/26