اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربي - آقاي مهندس رسول اكبري

آّبفای شهری

مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربي - آقاي مهندس رسول اكبري
1396/12/23