اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > سرپرست شركت آب و فاضلاب استان اردبيل - آقاي فرامرز به‌نژاد

آّبفای شهری

سرپرست شركت آب و فاضلاب استان اردبيل - آقاي فرامرز به‌نژاد
1398/01/27