اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب استان قزوين - آقاي مهندس داراب بيرانوندي

آّبفای شهری

مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب استان قزوين - آقاي مهندس داراب بيرانوندي
1396/11/24