اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب استان مازندران-آقاي مهندس محمدعلي سليمي

آّبفای شهری

مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب استان مازندران-آقاي مهندس محمدعلي سليمي
1388/01/23