اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب استان گيلان - آقاي مهندس سيد محسن حسيني سالكده

آّبفای شهری

مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب استان گيلان - آقاي مهندس سيد محسن حسيني سالكده
1395/08/18