اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب اهواز - آقاي مهندس فردوس كريمي

آّبفای شهری

مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب اهواز - آقاي مهندس فردوس كريمي
1395/12/21