اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب شيراز - آقاي مهندس اله بخش نظرپور

آّبفای شهری

مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب شيراز - آقاي مهندس اله بخش نظرپور
1395/06/16