اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب مشهد - آقاي مهندس حسين اسماعيليان

آّبفای شهری

مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب مشهد - آقاي مهندس حسين اسماعيليان
1397/07/24