اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان - آقای قاسمي

آّبفای شهری

سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان - آقای قاسمي
1397/11/03