اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم - آقای مهندس عبدالحمید توکلی بینا

آّبفای شهری

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم - آقای مهندس عبدالحمید توکلی بینا
1388/08/25