اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد - آقاي علي اسلامي

آّبفای شهری

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد - آقاي علي اسلامي
1393/04/23