اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آب منطقه اي > مدير‌عامل شركت آب منطقه‌ اي اردبيل - آقاي اصغر سليمان‌زاده

آب منطقه ای

مدير‌عامل شركت آب منطقه‌ اي اردبيل - آقاي اصغر سليمان‌زاده
1395/09/06