اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آب منطقه اي > مديرعامل شركت آب منطقه اي بوشهر - آقاي شاهپور رجايي

آب منطقه ای

مديرعامل شركت آب منطقه اي بوشهر - آقاي شاهپور رجايي
1395/10/11