اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آب منطقه اي > مديرعامل شركت آب منطقه اي خراسان شمالي - آقاي ابراهيم عليزاده عبدل آبادي

آب منطقه ای

مديرعامل شركت آب منطقه اي خراسان شمالي - آقاي ابراهيم عليزاده عبدل آبادي
1395/11/07