اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آب منطقه اي > مديرعامل شركت آب منطقه اي كردستان - آقاي كامران خرم

آب منطقه ای

مديرعامل شركت آب منطقه اي كردستان - آقاي كامران خرم
1397/07/26