اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آب منطقه اي > مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی - جناب آقای محمد علايي

آب منطقه ای

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی - جناب آقای محمد علايي
1397/05/06