اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آب منطقه اي > مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی - جناب آقای محمد حسین جعفری

آب منطقه ای

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی - جناب آقای محمد حسین جعفری
1395/07/17