اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > برق منطقه اي > مديرعامل شركت برق منطقه اي اصفهان - آقاي مهندس رسول موسي رضايي

برق منطقه ای

مديرعامل شركت برق منطقه اي اصفهان - آقاي مهندس رسول موسي رضايي
1392/07/02