تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > برق منطقه اي > مديرعامل شركت برق منطقه‌اي يزد - آقاي مهندس ابوالفضل اسدي زارج

برق منطقه ای

مديرعامل شركت برق منطقه‌اي يزد - آقاي مهندس ابوالفضل اسدي زارج
1398/12/25