اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > برق منطقه اي > مدير‌عامل شركت برق منطقه‌اي باختر - آقای مهندس فرهاد شبیهی

برق منطقه ای

مدير‌عامل شركت برق منطقه‌اي باختر - آقای مهندس فرهاد شبیهی
1396/09/13