اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > برق منطقه اي > مدير‌عامل برق منطقه‌اي باختر - آقای مهندس فرهاد شبیهی

برق منطقه ای

مدير‌عامل برق منطقه‌اي باختر - آقای مهندس فرهاد شبیهی
1393/12/20