اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > برق منطقه اي > مدير‌عامل شركت برق منطقه‌اي خراسان - آقاي مهندس محمد حسن متولی زاده قائینی

برق منطقه ای

مدير‌عامل شركت برق منطقه‌اي خراسان - آقاي مهندس محمد حسن متولی زاده قائینی
1396/11/17