تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > برق منطقه اي > مديرعامل شركت برق منطقه‌اي خراسان - آقاي مهندس رضا رياحي

برق منطقه ای

مديرعامل شركت برق منطقه‌اي خراسان - آقاي مهندس رضا رياحي
1397/11/11