اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > برق منطقه اي > سرپرست شركت برق منطقه‌اي زنجان - آقاي مهندس علي خلجي

برق منطقه ای

سرپرست شركت برق منطقه‌اي زنجان - آقاي مهندس علي خلجي
1396/05/21