اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > برق منطقه اي > مدير‌عامل شركت برق منطقه‌اي مازندران - آقاي مهندس حسين افضلي

برق منطقه ای

مدير‌عامل شركت برق منطقه‌اي مازندران - آقاي مهندس حسين افضلي
1395/08/22